پرچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ(DIN-661)

پرچ ﺳﺎز ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت (DIN- 661) را از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

طول پرچ: پرچ هاى به طول بیش از 20 میلیمتر با تیراژ مناسب نیز براساس سفارش تولید مى شود

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *