نگرش ما به صنعت

نگرش ما به صنعت . فلسفه کاري ما را مشخص میکند و فلسفه کاري ما اهداف ما را تعیین کرده است و اهداف ما عملکرد ما را در پرچ ساز شکل داده است . براین اساس ما در پرچ ساز تمام درآمد خود را در قبال ایجاد ارزش افزوده متوقع هستیم و ...

تشکر از مصرف کنندگان مهره پرچ پایا

 

پرچ ساز به منظور گسترش محصولات خود و تامین نیاز مشتریان صنعت گر، درصدد تولید مهره پرچ پایا برآمد. هرچند سرمایه گذارى جدید با توجه به رکود اقتصادى حاکم کار دشوارى بود. با این همه این سرمایه گذارى انجام گرفت و در سال ۱۳۹۵ خط تولید مهره پرچ پایا در کارخانه پرچ ساز راه اندازى شد.
امیدواریم با راه اندازى خط تولید مهره پرچ پایا و تولید انواع آن بتوانیم، نیاز صنعتگران جامعه مان را برآورده سازیم و با استقبال و حمایتى که از جانب آنها خواهد شد، تولید آن را گسترش دهیم و گامى در جهت رفع نیاز صنعتگران کشورمان برداریم و واردات این کالا را به حداقل برسانیم.

 

جدیدترین خبرها

محصولات