نکات پرچ کاری در میخ پرچ

برای اتصال دو یا چند قطعه به یگدیگر می توان از میخ پرچ استفاده کرد.براي اين کار ابتدا سوراخي در قطعات ايجاد کرده ميخ پرچ را در آن قرار داده و سپس با استفاده از پرچ کن عمل پرچ کاري انجام ميشود

چون هزينه پرچ کاري در تيراژ زياد قابل توجه است، بنابراين براي جلوگيري از اشکالات و کاهش هزينه بايد در انتخاب ميخ پرچ دقت شود. مطالب زير براي مصرف کنندگاني تهيه شده است که مصرف ميخ پرچ آنها زياد مي باشد.

1-انتخاب میخ پرچ

براي يک پرچ کاري صحيح و با استحکام کافي مي بايست ميخ پرچ مناسبي را انتخاب کرد. براي انتخاب درست ميخ پرچ بايد عوامل زير را مورد توجه قرار داد.

 

1-1-انتخاب جنس و قطر میخ پرچ

جنس و قطر ميخ پرچ از عوامل موثر در اتصال محکم دو قطعه مي باشد.با مراجعه به جداول مشخصات ميخ پرچ و درنظر گرفتن مقاومت کششي و برشي، مي توانيد جنس و قطر ميخ پرچ را متناسب با کارتان انتخاب کنيد.

2-1-فاصله دو میخ پرچ

پس از مشخص شدن قطر و جنس ميخ پرچ، مقاومت کششي و برشي آن مشخص مي شود.سپس با تعيين مقاومت لازم، تعداد ميخ پرچ ها و فاصله آنها از يکديگر معلوم مي شود.

L=D+S

ضخامت کار+ قطر پرچ = طول پرچ

3-1-تعيين طول پرچ

طول پرچ بايد در حدود قطر پرچ به اضافه ضخامت کار باشد.مثلا ميخ پرچ 10*4 ميليمتر مي تواند در قطعه کاري به ضخامت حدود 6 ميليمتر به کار گرفته شود.

يادآوري

انتخاب ميخ پرچ با طول بلند مفيد نيست:

کوتاه بودن طول پرچ باعث مي شود که اتصال، استحکام کافي نداشته باشد ولي بلند بودن بيش از حد طول پرچ نيز اشکالات زير را پيش مي آورد:

1- قيمت پرچ افزايش مي يابد

2- کار به خوبي جفت و جور نمي شود

3- تعداد مراحل پرچ کاري زياد مي شود.

2- تعيين قطر سوراخ

اندازه قطر سوراخ از ديگر عوامل موثر در پرچ کاري است. کوچک بودن قطر سوراخ باعث عدم ورود ميخ پرچ به داخل قطعه کار مي شود و بزرگ بودن قطر سوراخ نيز باعث کاهش استحکام اتصال مي شود و حتي ممکن است باعث عدم اتصال قطعات شود.

اندازه قطر سوراخ مورد نظر براي پرچ کاري بايد کمي بيشتر از قطر ميخ پرچ باشد(حدود 0.1 ميلي متر) تا ميخ پرچ به راحتي در آن قرار گيرد و با افزايش محدود قطر ميخ پرچ در موقع پرچ کاري بدنه پرچ نيز به قطعه تماس حاصل کرده و باعث استحکام اتصال شود.

يادآوري

توصيه پرچ ساز براي سوراخ کاري اين است که از مته هاي رند به قطر 3-4-5-6 براي ميخ پرچ هاي 3-4-5-6 و از مته هاي  3.2 - 6.5 براي ميخ پرچ هاي 3.2 - 6.5 استفاده کنيد. چون قطر ميخ پرچ هاي پرچ ساز در حدود 0.1 تا 0.2 ميلي متر از قطر اسمي ميخ پرچ ها کمتر است که اين لقي مناسب براي پرچ کاري مي باشد

3-عمل پرچ کاري

بعد از انتخاب پرچ و سوراخ کردن قطعات، با قرار دادن ميخ پرچ در سوراخ و استفاده از پرچ کن عمل پرچ کاري انجام مي شود.براي دست انجام دادن آن لازم است به نکات زير توجه شود:

1-3- پستانک پرچ کن بايد مناسب با قطر ميخ پرچ باشد، يعني قطر سوراخ پستانک بايد کمي بيشتر از قطر ميخ باشد که ميخ به راحتي داخل آن جاي گيرد(حدود 0.1 ميلي متر بيشتر از قطر)، به همين دليل براي ميخ پرچ هاي مختلف 3-3.2-4-5-6  و غيره پستانک هاي مناسب آن ها ساخته شده و معمولا چندتاي آن روي بدنه پرچ کن نصب شده است.

2-3- پرچ کن را عمود بر قطعه کار قرار داده و حتما پستانک را با فشار به قطعه کار بچسبانيد.

3-3- قطعاتي که بايد به هم متصل شوند با گيره يا فشار دست يا هرطريق ممکن کاملا به هم نزديک کنيد و سپس عمل پرچ کاري را انجام دهيد.

4-3- چنان چه در تعداد مراحل (تعداد ضرب) پرچ کاري و يا بيرون افتادن ميخ از دستگاه پرچ کن دچار مشکل شديد با تنظيم دستگاه پرچ کن و انتخاب سر پستانک مناسب، مشکل خود را حل کنيد.

4- قطعه کار

جنس پرچ و جنس قطعاتي که به يکديگر متصل مي شوند در مقاومت نهايي کار موثر مي باشد. در حالت کلي بهتر است جنس قطعات و جنس ميخ پرچ با هم مشابه باشند به طور کلي توجه به مطالب زير مفيد به نظر  مي رسد.

1-4- حداقل دو ميخ پرچ

اگر مي خواهيد دو يا چند قطعه را به هم وصل کنيد که استحکام کافي داشته باشد حداقل از دوعدد ميخ پرچ استفاده کنيد، زيرا اتصال با يک ميخ پرچ جلو چرخش قطعات را نميگيرد.

2-4- اتصال قطعات غيرفلزي

ميخ پرچ آلومينيومي براي اتصال دوقطعه فلزي به طور معمول مناسب است ولي براي اتصال يک قطعه فلزي به يک قطعه نرم يا شکننده بايد ملاحظات چندي را در نظر گرفت:

1-2-4-قطعه نرم بايد روي کار قرار گيرد و اگر ميخ پرچ در قطعه فرو مي رود بايد از ميخ پرچ هاي سرپهن استفاده کرد.در صندلي مدارس که چوب به پروفيل وصل مي شود، استفاده از ميخ پرچ هاي سرپهن بهتر است.

2-2-4- اگر قطعه پشتي نرم است بايد با گذاشتن واشر در پشت کار جلو فرو رفتن پرچ را در قطعه کار گرفت.

3-2-4- ورق هاي نازک فلزي نيز اگر پشت کار قرار گيرند گاهي قادر نيستند جلوي عبور ميخ را بگيرند و درنتيجه عمل پرچ کاري مناسب نخواهد شد. پس توصيه مي  شود اگر از ورق هاي فلزي به ضخامت کمتر از يک ميلي متر استفاده مي کنيد، در صورت عدم پرچ کاري صحيح از واشر استفاده شود.

3-4- اتصال قطعات پلاستيکي

اغلب قطعات پلاستيکي در حين پرچ کاري شکسته مي شوند، زيرا مقاومت ميخ هاي ميخ پرچ، بيشتر از مقاومت قطعات پلاستيکي است در اين صورت اگر نمي توانيد ميخ پرچ با ميخ کم مقاومت تهيه کنيد توصيه مي شود از ميخ پرچ آلومينيوم با ميخ آلومينيوم استفاده کنيد.

4-4-ورق مسي و ميخ پرچ مسي

در اتصال ورق هاي مسي که به عنوان قطعات دکوراتيو استفاده مي شود بهتر است از ميخ پرچ مسي استفاده کرد. به کار گيري ميخ پرچ آلومينيومي رنگ شده صحيح نمي باشد.

5-4- استفاده از ميخ پرچ هاي افشان براي فوم و غيره

جهت اتصال قطعاتي که جنس قطعه پشتي آن از فوم يا جنس نرم باشد و نياز به اتصال خيلي محکم نباشد از ميخ پرچ افشان استفاده مي شود.

با استفاده از اين ميخ پرچ، فشار پرچ بر روي قطعه کار در سطح وسيع تري پخش مي شود،بدين ترتيب از خراب شدن قطعات و آسيب پذيري آن جلوگيري مي کند.

6-4-ميخ پرچ زنگ نزن(ميخ پرچ آلومينيومي)

در محيط مرطوب پرچ آلومينيومي زنگ نمي زند ولي ميخ فولادي آن که در داخل پرچ باقي مي ماند پس از مدتي در محل برش زنگ مي زند و زنگار آن زير ميخ پرچ را رنگي و نامطلوب مي کند.اين زنگ زدگي در بعضي مواقع بسيار زشت است مخصوصا در يخچال ها که از نظر بهداشتي شرايط نامطلوبي را ايجاد مي کند.

توصيه ما دراين مواقع استفاده از ميخ پرچ هاي آلومينيوم-آلومينيوم است که جنس پرچ و ميخ آن نيز آلومينيومي مي باشد.

مشکلات

علاوه بر عوامل ذکر شده ممکن است موارد ديگري براي پرچ کاري ناصحيح وجود داشته باشد از جمله:

1- بيرون زدن ميخ

گشاد بودن سوراخ يا نازک و ضعيف بودن قطعه آخري و همچنين گشاد بودن پستانک پرچ کن نسبت به ميخ نيز يکي از دلايل پرچ کاري ناموفق است که ميخ از آن بيرون مي زند.

2-عدم گيرايي کار يا اتصال بدون استحکام

استفاده از ميخ پرچ نامناسب باعث عدم گيرايي و اتصال بدون استحکام مي شود.اين امر ممکن است به دلايل زير به وجود آيد که بايد برطرف شود.

1-2- بلند بودن طول ميخ پرچ نسبت به ضخامت قطعه کار باعث مي شود که قبل از عمل جمع شدن پرچ،ميخ قطع شده و اتصال، استحکام لازم را نداشته باشد.

2-2- پرچ پاره شده باشد و يا قبل از اتصال کامل، ميخ آن بريده شده باشد که در اين صورت بايد از ميخ پرچ ديگري استفاده کرد.

3-2- ممکن است در حين سوراخ کاري پليسه اي ايجاد شده باشد که پرچ را پاره نمايد. در اين صورت قطعه را پليسه زدايي کرد و يا مته را تعويض نمود تا سوراخ کاري بدون پليسه باشد.

3- کنده شدن سر پرچ

کنده شدن سر پرچ اتصال را ناممکن مي سازد و يکي از دلايل آن ممکن است انتخاب نامناسب پرچ باشد که تحمل نيروي لازم جهت اتصال را نداشته باشد و يا ضخامت کله پرچ در محل بريدن پرچ ناکافي باشد.به هر حال ضرورت دارد که در انتخاب پرچ تجديد نظر شود.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *