پرچ توپر (پرچ سرگرد)

ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ (ﭘﺮچ ﺳﺮﮔﺮد)

ﭘﺮچ ﺗـــﻮﭘﺮ ﺳﺮﮔﺮد (DIN- 660) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى 2/5و 3و 5 و 6و 8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

طول پرچ: پرچ هاى به طول بیش از 20 میلیمتر با تیراژ مناسب نیز براساس سفارش تولید مى شود

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *